Behandlingsmetoder

Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) betyder att med hjälp av noggrann manuell undersökningsteknik ta reda på VAD som orsakar besvären. Är det muskel, led eller nerv som är orsaken? Det kan innebära test av muskelstyrka och muskellängd, neurologiska tester av hudkänsel och reflexer och undersökning av ledrörligheten. När orsaken väl är funnen, övergår OMT i att ge en exakt, korrekt behandling av besvären, samt uppföljning i form av träning.

Mobilisering

Mobilisering av leder innebär att man med specifik behandlingsteknik ökar ledens rörlighet. Syftet är förbättrad rörlighet samt smärtlindring.

Manipulation

Manipulation av leder (hela ryggraden består av leder) är en specifik behandling som har som syfte att ge direkt förbättrad rörlighet & smärtlindring.

Traktion

Traktion är också en metod där man separerar ledytorna en kort stund (ca.7 sekunder) för att sedan låta dem återgå i normalläge. Allt är givetvis i smärtfritt läge. Syftet är även här, förbättrad rörlighet och smärtlindring.

Förbehandling

Som förbehandling används värme/kyla. Även mjukdelsbehandling är viktig för att få muskler så avslappade som möjligt så mobilisering kan låta sig göras,om så behövs.

Muskeltöjning

Muskeltöjning, då muskelns längd återställs till normallängd, kan vara mycket viktigt för att uppnå önskat resultat.

TENS

Transkutan Neuromuskulär Stimulering, kan vara ett bra komplement till övrig behandling.

Akupunktur

Akupunktur, kan som fristående behandling eller komplement påskynda läkningsprocesser och dessutom ge bra smärtlindring.