Välkommen!

Välkommen till Sjukgymnast (= fysioterapeut) Ulla Sörum. Du kan komma till mig för att söka hjälp med både att få en diagnos, finna orsaken till dina besvär och för att få behandling för själva problemet. Mitt arbetssätt är mycket fokuserat på OMT(Ortopedisk Manuell Terapi), vilket innebär att jag manuellt undersöker vad som orsakar dina besvär, hjälper dig att komma till rätta med problemen, behandlar besvären som behöver åtgärdas manuellt, samt instruerar dig om vilka rehabiliterings-övningar du bör utföra och vad för slags träningsprogram som kan vara till nytta för dig.

Under mina 30 år som legitimerad sjukgymnast har jag sett att problem såsom huvudvärk, nackbesvär och spänningar ofta har sitt ursprung i nack-  kotpelaren. Även besvär såsom smärta och domningar som strålar ut i skuldrorna har ofta sitt ursprung här. Därför är nacken ett av de områden som jag ägnar mycket uppmärksamhet åt när jag ställer  diagnos.

Besvär med bröstrygg och ländrygg kan härstamma från problem med själva kotpelaren, vilket gör det viktigt att ledmekaniken fungerar som den ska och att rörligheten är så bra som möjligt. OMT lägger stor vikt vid detta, varför det är en behandlingsmetod som visat sig vara ytterst effektiv på både kort- och lång sikt.
I övrigt måste musklerna i berörda områden undersökas, testas, tränas och behandlas för att fungera på bästa sätt. Alla besvär i armar och ben kan också undersökas i de fall det behövs. Oavsett om problemen kommer från, leder, muskler eller nerv.

Prislista

Patientavgift: 200 kr

  • Priset gäller både med- och utan läkarremiss.
  • Uteblivet besök beläggs med dubbel avgift dvs 200 x 2= 400 kr
  • Remiss är inte nödvändigt.
  • Patienter under 18 år behöver ej betala patientavgift.
  • Frikort gäller.
  • Högkostnadskort bör tas med om sådant finns, annars kan jag tillhandahålla det vid besöket.

Avbokningar

Avbokning av beställd tid:

  • Måste göras senast dagen innan
  • Görs via telefon: ring 042 – 13 00 75. Prata in på telefonsvararen ifall efter öppningstider.

Vid avbokning samma dag debiteras besöket, även om frikort finnes.